Novčani tok

Novčani tok predstavlja sve novčane primitke nastale po nekoj osnovi.

Kada su nekretnine u pitanju novčani priljevi se mogu ostvarivati iznajmljivanjem ili prodajom nekretnina.

Kod  novčanog  toka, treba naglasiti da veliki broj ljudi još uvijek ne poznaje suštinu i njegovu važnost . Primjerice, postoji veliki broj ljudi koji posjeduju nekretnine i imaju pasivan odnos spram njih, odnosno ne ostvaruju nikakve prihode od svojih nekretnina.

Smatraju da će njihove nekretnine biti za njihove buduće generacije.

Ovakvo razmišljanje nije nužno loše ili krivo, ali se nameću dva pitanja: prvo je pitanje koliko je novca zapravo izgubljeno kroz sve te godine čekanja, a drugo pitanje je kako će buduće generacije ostvariti dobrobit od tih nekretnina? Dobrobit se ostvaruje isključivo stavljanjem nekretnine u funciju, što se može napraviti odmah, a ne čekati  u nedogled.

Često je prisutan stav da je posjedovanje nekretnina bolje nego primjerice držanje novca u čarapama! Naravno, da je bolje, ali funkcija kapitala ma kakvog oblika je stvaranje nove, odnosno dodane vrijednosti i jedino tada on donosi vlasniku benefit. Smisao kapitala je zapravo sadržan u ostvarivanju NOVČANOG TOKA. Bez novčanog toka kapital je „mrtav“.

Na ovu temu je u Bibliji davnih dana zapisano  u obliku prispodobe o korištenju talanata. Gospodar daje svojim slugama talente da ih umnože dok ga nema. Radišni i mudri sluge udvostručili su povjerene im talente ali jedan sluga  ih je zakopao i kada je nakon proteka  vremena došao gospodar  on mu ih vrati I reče: ‘Gospodaru! Znadoh te, čovjek si strog,Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat  tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: “Slugo zli i lijeni!  Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom”. Nakon toga naredi;  “Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset”, Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. (Mt 25, 14-30)

Ono što je vrijedilo tada, vrijedi i danas. Bitno je  istaknuti da svatko ima mogućnosti umnožiti svoje „talente“ i ostvariti izobilje.  Pitanje je samo da li donosimo mudre odluke ili “zakopavamo svoje blago”? Donesemo li mudru odluku, bit ćemo i nagrađeni!