Investiranje u nekretnine

Franklin Roosevelt je rekao:
Nekretnina se ne može izgubiti, ukrasti,  niti se može odnijeti. Kada ju kupimo zdravim razumom, platimo u cijelosti i njome razumno upravljamo, radi se o najsigurnijoj investiciji na svijetu.

Investiranje u nekretnine predstavlja jedan od sve učestalijih vidova investiranja. Klasični modeli štednje nisu atraktivni jer je kamatna stopa niža od stope inflacije i samim time se obezvređuje novac. Drugim riječima mi nazivamo štednjom postupak kojim zapravo gubimo novac odnosno gubimo na njegovoj stvarnoj vrijednosti.  Jedna od najvažnijih karakteristika ulaganja u nekretnine je neprolaznost, odnosno nemogućnost „nestajanja“ njezine izvorne vrijednosti što predstavlja najveću razinu sigurnosti. Postoje dva načina kako investicija u nekretnine donosi novac:

Prihod koji se ostvaruje od najma nekretnine i prihod koji se ostvaruje kao razlika između kupovne i prodajne cijene nekretnine. Kada računamo na prihod koji se ostvaruje u obliku razlike između kupovne i prodajne cijene ključnu ulogu igra vrijeme i što je kraći period između ovih dviju transakcija to je potencijalno veća razlika, odnosno zarada. Naravno, nekretnine nam mogu koristiti i za osobne potrebe poput stanovanja, ali tada trebamo u kalkulaciju uvrstiti (tzv. opornuitetni trošak) trošak propuštene prilike, odnosno, trebamo se zapitati, da li mi je isplativije rentati nekretninu ili živjeti u njoj. Ako je odgovor negativan i govori nam da je isplativije rentati nekretninu tada stanovanje u istoj nije dobra odluka sa ekonomskog stajališta. Ovakav pristup potaknuo je mnoge stanare koji su ujedno i vlasnici stanova ili kuća u jezgrama gradova da iste iznajmljuju, a oni se u pravilu sele u manje atraktivne dijelove grada. 

Vrijednost nekretnine, kao i svih ostalih subjekata na tržištu raste stvaranjem njezine dodane vrijednosti. Dodana vrijednost najčešće se postiže realnom, opipljivom investicijom sadržanom u vidljivoj promjeni fizičkih svojstava nekretnine. Konstantno stvaranje dodane vrijednosti nekretnine utječe na sve veće podizanje njezine vrijednosti kojom se nadalje osigurava i potencijalno veći povrat uloženih sredstava. Doista možemo reći da je Franklin Roosevelt bio u pravu, jer pametnim investiranjem u nekretnine ulazite u područje najsigurnije investicije na svijetu.