Česta pitanja

Što je Capital Partners?

Dioničko društvo koje investira u male i srednje, turističke kao i u komercijalne objekte. Upravljamo vlastitim kapitalom i kapitalom naših crowdfunding partnera, a sa ciljem stvaranja nove vrijednosti

Zašto crowdfunding?

Real estate crowdfunding je vrlo stari model, korišten za financiranje izgradnje Kipa slobode u New Yorku davne 1886. godine.
Razvojem interneta crowdfunding postaje pristupačniji i transparentniji.

Zašto nekretnine

Capital Partners ulaže isključivo u nekretnine jer je to najsigurnija investicija koja osigurava i disperziju Vašeg ulaganja.

Zašto samo privatni kapital

Capital Partners koristi privatni kapital jer to poboljšava prinose ulagača i pomaže rastu.
Rezultat su izvrsne stope povrata na uloženo.

Što je Pasivni investitor?

Pasivni investitor je fizička osoba koja ulazi u partnerstvo sa sponzorom projekta (Capital Partners d.d.).
Pasivni investitori ostvaruje sve prednosti vlasništva nad nekretninama, bez angažmana i brige o poslovanju.
Nije opterećen procesom kupnje, financiranja, projektiranja i svakodnevnog upravljanja nekretninom, što opterećuje „običnog“ vlasnika nekretnina.

Što je pasivni prihod?

Pasivni prihod je prinos na kapital koji se ostvaruje bez aktivnog angažmana vlasnika kapitala.
U našem slučaju garantirani prinos iznosi 8% godišnje.

Kako sve možete uložiti?

Ulaganje u kupnju udjela u dioničkom društvu Capital Partners d.d. uz garantiranu dividendu od 8% godišnje.

Ulaganje u obveznice s rokom dospijeća od jedne, dvije ili tri godine po unaprijed određenoj kamatnoj stopi za svako razdoblje. Jedna godina 7,5% godišnje; dvije godine 8% godišnje; tri godine 8,5% godišnje.

Kupnja udjela u Društvu posebno osnovanom za kupnju određene nekretnine (SPV Društvo). U ovom modelu se očekivana zarada i rok povrata investicije određuju za svaki pojedinačni slučaj.

Kako odabrati model ulaganja?

Svaki od ponuđenih ulaganja ima svoje karakteristike i ročnost.

Ulaganje u kupnju udjela u dioničkom društvu Capital Partners d.d. garantira dividendu u iznosu od 8% godišnje. Ročnost ulaganja nije određena i ulaganje završava prodajom udjela ili otkupom od strane Capital Partners/a u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ulaganje u obveznice s rokom dospijeća definirana je i ročnost od jedne, dvije ili tri godine po unaprijed određenoj kamatnoj stopi za svako razdoblje. Jedna godina 7,5% godišnje; dvije godine 8% godišnje; tri godine 8,5% godišnje.

Kupnja udjela u Društvu posebno osnovanim za kupnju određene nekretnine (SPV Društvo). Ročnost se unaprijed definira trajanjem investicije kao i očekivane zarada za konkretni projekt.

Što je SPV- Special Purpose Vehicle?

SPV se formira kako bi se imovina i ulaganje vezano za nekretninu objedinilo u jednom poslovnom subjektu.

Za svaku našu pojedinačnu investiciju formira se jedinstveni SPV koji se bavi samo ulaganjem u odabranu nekretninu.

Kako je organizirano SPV Društvo?

SPV je društvo za izgradnju konkretne nekretnine, a osniva se kao društvo s ograničenom odgovornošću u kojem Capital Partners d.d. (sponzor) djeluje kao upravitelj, a investitori kao pasivni članovi Društva. Prava sponzora i investitora ugovorno su definirana.

Postoji li ograničenje vlasništva u SPV-u?

Maksimalan postotak udjela u SPV-u pojedinog investitora može iznositi 24,99%. Minimalni iznos uloga je 5.000 EUR.

Kako se definiraju udjeli i upravljanje u SPV-u?

Udjeli pojedinih investitora definiraju se prema ugovoru o imenovanju pri čemu se imenuje zakonski vlasnik (sponzor) SPV-a.
Imenovani vlasnik temeljem posebnog ugovora upravlja i vodi poslovanje u ime i za investitora.
Investitor ostvaruje pravo na svu ekonomsku korist kao krajnji, stvarni vlasnik nekretnine.

Kako mogu zaraditi ulaganjem u SPV?

Ulaganjem u SPV postajete vlasnik udjela u odabranoj nekretnini.
Dividenda koju investitor u nekretninu ostvaruje izračunata je kao neto dobit uključujući: troškove kupnje, gradnje, opremanja, manje popravake održavanja, osiguranja, podmirenja poreznih obveza društva, kao i svih naknada te eventualne kamate.

Mogu li vidjeti procjene profitabilnosti?

Procjene profitabilnosti dostupne su na uvid i analizu prije nego investirate. Očekivana profitabilnost portfelja izračunava se uzimajući u obzir realni raspored plaćanja, stopu povrata tijekom vremena kao i utrošeno vrijeme za završetak projekta.

Koje su dužnosti Capital Partners d.d.?

Uloga Capital Partners d.d. kao sponzora investicijskog projekta je osigurati pristupačnost, jednostavnost i likvidnost u ovoj klasi imovine.

Dužnosti Sponzora:

1. Formiranje društva

 • Istraživanje i organiziranje ulaganja (istraživanje tržišta, usporedna analiza tržišta, osiguravanje financiranja, iznajmljivanje, analizu budućih performansi)
 • Osiguranje novca za kupnju
 • Angažiranje pravnog savjetnika za ishodovanje i izradu zakonom propisane dokumentacije
 • Kupnja i koordiniranje stjecanja imovine
 • Organizacija i upravljanje poslovanjem

2. Gradnja

 • Dnevno operativno upravljanje gradnjom vodeći računa o kvaliteti, budžetu i rokovima :
 • Nadzor nad gradnjom
 • Izrada izvješća s pojedinostima o napretku i uspješnosti ulaganja.

3. Prodaja imovine

 • Pravno i komercijalno vođenje procesa prodaje nekretnine

4. Povrat uloženih sredstava i dobiti te likvidacija SPV Društva.

Koje su naknade?

Standardna investicijska naknada podijeljena je u dva dijela:

 • Fiksni dio naknade iznosi 3% od ukupne investicije i naplaćuje se po okončanju investicijskog ciklusa i uspješnoj raspodjeli sredstva.
 • Varijabilni dio naknade dijeli se po partnerskom ključu 50:50 na realizirani iznos dobiti, iznad garantirane dobiti od 8% neto

Dakle, što je veća ukupna uspješnost ili dobit od investicije, to je zarada investitora veća, a time i sponzor projekta ostvaruje veću naknadu.

Jeste li transparentni i koliko?

Bit ćete redovito informirani o korištenju kapitala i stanju investicija u tijeku.
Pratite u korak kako se investicija razvija.

Zašto mali fond?

Mi nikada nećemo postati ogromni fond jer nas pokreće želja za razvojem lokalne zajednice.
Gradimo i podržavamo partnerske odnose svih sudionika.

Koja vam je strategija ulaganja?

Dugoročno ulaganje u turističke i komercijalne nekretnine
na odabranim lokacijama
prema zakonitostima održivog razvoja
koristeći vlastite kompetitivne prednosti ulaganja

Kako odabirete lokacije?

Jedan od uvjeta za pozitivan razvoj ulaganja je dobra lokacija.
No, kvalitete lokacije nisu statične, niti su dovoljan kriterij.
Za uspješnost portfelja i procjenu isplativosti ulaganja u nekretnine
važno je sagledati i tržišne cikluse i trendove

Kako vodite projekte?

Vođeni smo bogatim iskustvom našeg tima i primjenjujemo stečena znanja sa sličnih projekata.
Znamo sve moguće komplikacije i rješavamo ih na vrijeme kako bi osigurali financijsku stabilnost.
Planirane investicije pomno analiziramo po mogućim prihodima od prodaje ili najma.

Kako određujete cijenu nekretnine?

Po nama je bolje kupiti izvrsnu nekretninu po dobroj cijeni,
nego dobru nekretninu po izvrsnoj cijeni.
No, uvijek  razmišljamo i o rezervama koje nastaju kad se postigne dobra razlika između uloženog i zarađenog.

Podržavate li održivi razvoj?

Odgovorni pristup ulaganja u nekretnine jamac je sigurnosti i povećanja vrijednosti investicije.
Arhitektonska rješenja individualno su prilagođena namjeni i okolišu,
poštuju tradicionalne vrijednosti ali i potrebe današnjeg vremena.

Imate pitanja?

Predstavite se, pa pitajte.
Mi vas nazovemo ili vam pošaljemo email s odgovorima.
Brzo.