Pitanja i odgovori2019-04-04T13:02:41+00:00

Pitanja i odgovori

Uvijek ću vjerovati da je kupnja nekretnine sjajna investicija.
Zašto? Jer ne možete živjeti u potvrdi o dionicama. Ne možete živjeti u investicijskom fondu.

Oprah Winfrey
Što je crowdfunding?2019-04-04T13:55:27+00:00

Crowdfunding je engleska riječ koja u prijevodu znači grupno financiranje. Smisao crowdfundinga je da nositelj ideje ili projekta predstavi svoj projekt javnosti putem interneta gdje im nudi mogućnost sudjelovanja u financiranju projekta.

Crowdfunding financiranje mogu koristiti društva ili pojedinci koji predstavljaju svoj projekt. Ocem suvremenog grupnog financiranja smatra se Muhamed Yunus koji je zbog zbog projekta koji je pokrenuo 1976. godine, a radi pomoći ljudima nižih primanja, smanjenja eksploatacije siromašnih i stvaranja mogućnosti samozapošljavanja dobio 2006 Nobelovu nagradu za ekonomiju.

Koje su vrste crowdfundinga?2019-04-04T13:55:58+00:00

Postoje 4 modela crowdfundinga:

 1. Donacijski model crowdfundinga – kao što i samo ime govori, donatori pomažu neki projekt bez nagrade ili su nagrade simboličke prirode.
 2. Nagradni model crowdfundinga – u kojem ulagači dobivaju nematerijalne ili materijalne nagrade (usluge ili proizvode)
 3. Zajmovni model crowdfundinga – gdje pokretač kampanje prikupljeni iznos vraća uplatiteljima uz kamatu
 4. Vlasnički model crowdfundinga – u kojem ulagači financijski podupiru projekte i dobivaju svoj dio u kapitalu poduzeća koje je nositelj projekta
Koju vrstu crowdfundinga koristi Capital Partners d.d.?2019-04-04T13:57:04+00:00

Capital Partners d.d. koristi koristi tri modela crowdfundinga: nagradni, zajmovni i vlasnički.

Što je crowdfunding nekretnina?2019-04-04T14:02:42+00:00

Crowdfunding nekretnina nastaje udruživanjem financijskih sredstava većeg broja investitora u jedan projekt. Na taj način investitori mogu sudjelovati u velikim projektima s visokim prinosima koji bi inače za njih bili nepraktični financijski i strateški.

Crowdfunding nekretnina nudi jedinstvenu priliku pasivnim investitorima da diversificiraju svoj portfelj investirajući paralelno u više nekretnina.

Dobit ostvarena na kraju ulaganja se isplaćuje investitorima prema veličini njihova uloga što je poput plaćanja kamate.

Ovakav model financiranja jamči da su prava investitora na prihode od nekretnina jednaka s izravnim vlasništvom.

Tko je “Pasivni investitor”?2019-04-04T14:03:20+00:00

Pasivni investitor je osoba koja ulazi u partnerstvo s sponzorom projekta (Capital partners d.d.) koji vodi projekt i čiji menadžment ima višegodišnje iskustvo u poslovanju s nekretninama, a operativni tim inženjera preko 1600 projekata iza sebe.

Pasivni investitori ostvaruju sve prednosti vlasništva nad nekretninama, a da ne mora voditi brigu o poslovanju. Nisu opterećeni procesom kupnje, financiranja, projektiranja i svakodnevnog upravljanja koje prati „običnog“ vlasnika nekretnina. To pojednostavljuje ulaganje u nekretnine i pruža investitoru pasivni prihod na njegov kapital.

Što je pasivni prihod?2019-04-04T14:06:20+00:00

Pasivni prihod je prinos na kapital koji se ostvaruje bez aktivnog angažmana vlasnika kapitala. Pruža pasivnom investitoru punu slobodu rasplaganja svojim vremenom, a donosi mu znatno veći prinos nego klasična štednja u banci. U našem slučaju garantirani prinos je 8% godišnje.

Koji su modeli ulaganja?2019-03-27T10:19:47+00:00

Postoje tri modaliteta ulaganja:

 1. Ulaganje u kupnju udjela u dioničkom društvu Capital Partners d.d. uz garantiranu dividendu od 8% godišnje.
 2. Ulaganjem u obveznice sa rokom dospijeća od jedne, dvije ili tri godine po unaprijed određenoj kamatnoj stopi za svako razdoblje. Jedna godina 7,5% godišnje; Dvije godine 8% godišnje; Tri godine 8,5% godišnje.
 3. Kupnjom udjela u Društvu posebno osnovanim za kupnju određene nekretnine (SPV Društvo). U ovom modelu se očekivana zarada i rok povrata određuju za svaki pojedinačni slučaj.
Kako odabirete modul za svoja ulaganja?2019-04-04T14:12:14+00:00

Svaki od ponuđenih ulaganja ima svoje karakteristike i svoju ročnost.

 1. Ulaganje u kupnju udjela u dioničkom društvu Capital Partners d.d. garantira dividendu u iznosu od 8% godišnje. Ročnost ulaganja nije određena i ulaganje završava prodajom udjela ili otkupom od strane Capital Partnersa u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 2. Ulaganjem u obveznice sa rokom dospijeća definirana je i ročnost od jedne, dvije ili tri godine po unaprijed određenoj kamatnoj stopi za svako razdoblje. Jedna godina 7,5% godišnje; Dvije godine 8% godišnje; Tri godine 8,5% godišnje.
 3. Kupnjom udjela u Društvu posebno osnovanim za kupnju određene nekretnine (SPV Društvo). Ročnost se definira unaprijed sa trajanjem investicije kao i očekivana zarada za taj konkretni projekt.

Kada zaprimimo vaš interes za ulaganjem rado ćemo vam pomoći u odabiru ulaganja koje je primjereno za vaš portfelj vodeći računa da se vaša sredstva optimalno ulažu.

Ako uložite više od 20.000 Eura mi ćemo vas kontaktirati prije nego što obradimo vašu narudžbu jer u tom trenutku možete postati naš Portfelj Invest Klijent i imate opciju u kojoj radite s nama zajedno na osmišljavanju plana ulaganja.

Za Portfelj Invest Klijente primjenjujemo načela diverzificiranog ulaganja, odnosno pojedinačnu investiciju raspodijeljujemo na više nekretnina s ciljem izgradnje raznolikog osobnog portfelja.

Što je Društvo za posebne namjene (SPV- Specijal Purpose Vehicle)?2019-03-27T10:22:49+00:00

Vrlo je teško operativno voditi investiciju kada postoji više suvlasnika u projektu, stoga je sva imovina i ulaganje na nekretnini u vlasništvu poduzeća posebne namjene (“SPV”), u kojem vi može steći udio. Postoje različita SPV društva za svaku pojedinačnu investiciju; stoga ćete uvijek znati da ulažete u određenu nekretninu koju ste odabrali.

Kako je organizirano SPV Društvo?2019-03-27T10:23:35+00:00

SPV je poduzeće za izgradnju nekretnine, a osniva se kao društvo s ograničenom odgovornošću u kojem  Capital Partners d.d. (sponzor) djeluje kao upravitelj, a investitori su pasivni članovi Društva. Prava Sponzora i Investitora su detaljno opisana u Društvenom ugovoru koji opisuje informacije kao što su vrijeme i način raspodjele dobiti, glasačka prava, dužnosti menadžera i sl.

Postoji li ograničenje vlasništva u SPV-u?2019-03-27T10:24:17+00:00

Maksimalan postotak udjela koji se može kupiti je 24,99%  SPV-a . Gornja granica postotka vlasništva će osigurati da niti jedan pojedinac ne posjeduje udio veći od 25%. Minimalni iznos za investiranje je 1000 Eura.

Kako se definiraju udjeli i upravljanje u SPV-u?2019-04-04T14:12:59+00:00

Vaši se udjeli definiraju prema ugovoru o imenovanju, pri čemu se imenuje zakonski vlasnik (sponzor) SPV-a. Imenovani vlasnik temeljem posebnog Ugovora upravlja i vodi poslovanje u vaše ime i vi ostvarujete pravo na sve ekonomske koristi kao krajnji stvarni vlasnik. Svrha ovog aranžmana je olakšati upravljanje investicijom i vlasničkim odnosima. Koncept sa SPV poduzećima je čest, međunarodno prihvaćen pristup za projektno financiranje.

U malo vjerojatnom slučaju da novi unos ne dosegne svoj cilj financiranja u navedenom vremenu, ili kupnja padne iz nekog razloga (npr. Prodavač ga povlači s tržišta), Sredstva će biti vraćena na račun klijenta. To se odnosi na 100% odobrenih sredstava – Capital Partners neće naplatiti investitorima bilo kakve naknade ili troškove koji su nastali (na primjer, geodeti i odvjetnici). Sav rizik i trošak snosit će isključivo Capital Partners.

Kako mogu zaraditi ulogom u SPV?2019-04-04T14:13:47+00:00

Korisnički ste vlasnik dijela konkretne nekretnine putem određenog SPV Društva. 

Dividende koje pripadaju ulagačima u nekretnine izračunate su kao neto dobit koja se dobije tako da se od ukupnog prihoda odbiju troškovi povezani s imovinom, uključujući: troškove kupnje, gradnje,namještaj, kozmetičke popravke, održavanje, osiguranje, oporezivanje poduzeća, sve naknade i plaćanje eventualnih kamata.

Od vas se neće zahtijevati da doprinesete dodatnom kapitalu ili da pokrijete eventualne propuste.

Procjene profitabilnosti istaknute su prije ulaganja i ne mijenjaju se tijekom vremenom Te se procjene temelje na pomno odabranim kriterijima i analizama. Naše procjene dostupne su za pregled prije samog investicijskog procesa. Očekivana profitabilnost u portfelju izračunava se tako da se uzima u obzir realni raspored plaćanja, stopu povrata tijekom vremena i utrošeno vrijeme za završetak projekta.

Koje su dužnosti i naknade sponzora Capital Partners d.d.?2019-03-27T10:34:35+00:00

Nekretnine su popularno ulaganje, ali ga nije uvijek lako realizirati. Naša je svrha omogućiti pristupačnost, jednostavnost i likvidnost ovoj klasi imovine.

Dužnosti Sponzora:

Podijeljene su u četiri faze; formiranje, gradnja, prodaja i likvidacija Društva.

1. faza, formiranje uključuje:

 • Istraživanje i organiziranje ulaganja (osiguravanje financiranja, istraživanje tržišta, usporednu analizu tržišta, iznajmljivanje, analizu budućih performansi)
 • Osigurati novac za kupnju
 • Kupnja i koordiniranje stjecanja imovine
 • Angažiranje pravnog savjetnika za izradu svih pravnih dokumenata
 • Provođenje cjelokupne organizacije poslovanja

2. faza je faza gradnje koja obuhvaća svakodnevno upravljanje sponzora nad gradnjom, vodeći računa o kvaliteti, budžetu i rokovima gradnje:

 • Nadzor nad gradnjom
 • Davanje investitorima izvješća s pojedinostima o napretku i uspješnosti ulaganja.

3. faza je faza u kojoj dolazi do prodaje imovine u kojoj sponzor u potpunosti pravno i financijski vodi proces prodaje nekretnine

4. faza je podjela uloženih sredstava i dobiti te likvidacija SPV Društva.

Naknada Sponzora:

Naša standardna investicijska naknada podijeljena je u dva dijela:

 1. Fiksni dio naknade koji iznosi 3% od ukupne investicije i naplaćuje se tek na kraju nakon što se uspješno raspodijeli sredstva. 
 2. Varijabilni dio naknade koji se dijeli po partnerskom ključu 50:50 % na iznos dobiti iznad 8% neto dobiti projekta.

Dakle, što je veća ukupna uspješnost investicije, to investitori više zarađuju i sponzor ima veću naknadu. Ova struktura je win-win za sponzora i investitore jer potiče sponzora da osigura maksimalnu učinkovitost ulaganja.

Kada dospijevaju moja ulaganja?2019-04-04T14:15:02+00:00

Svaka vaša investicija ima određeni planirani datum dospijeća.

 1. Projekti gradnje nekretnina završavaju prodajom nekretnine i isplatom uloga ulagačima.
 2. Obaveznice imaju točno određeni dan dospijeća glavnice, a kamate se isplaćuju dva puta godišnje 30.06. i 30.12. Zadnja kamata se isplaćuje zajedno sa glavnicom.
 3. Dionice Capital Partnersa d.d. predstavljaju ulog u vlasništvo i nemaju rok dospijeća. Međutim, moguće je prodati svoju investiciju na tržištu odnosno drugim zainteresiranim ulagačima. Ukoliko u roku od 60 dana Capital Partners ne pronađe druge ulagače obavezuje se otkupiti vaš ulog i isplatiti vam dividendu do dana otkupa. Tada takve dionice postaju trezorske dionice Capital Partnersa koje nemaju pravo glasa i Društvo ih posjeduje sve do prodaje novom investitoru.
Kako mogu raskinuti ugovor o ulogu?2019-03-27T10:37:01+00:00

Ugovor o ulogu nije moguće raskinuti, moguće je jedino zamijeniti investitora. Ulaganjem u projekt sklopili ste ugovor s nama i sa drugim partnerima toga projekta, a o svakom partneru ovisi realizacija projekta u cjelini. Zamjena partnera se vrši prodajom udjela na tržištu odnosno drugim zainteresiranim ulagačima.

Postoji li mogućnost prijevremene prodaje obveznica ili udjela u SPV-u?2019-03-27T10:37:59+00:00

Mogućnosti prijevremene prodaje, odnosno preprodaje pojavljuju se kada investitor odluči prodati svoje ulaganje prije unaprijed utvrđenog roka.

Investitor koji želi prodati može izabrati cijenu koju nudi za svoje obveznice ili udjele u SPV-u, ali pružit ćemo im informacije kako bi pomogli potencijalnim kupcima da se odluče i utvrde žele li kupiti obveznice ili udjele po određenoj cijeni.

Osim toga, pružamo ažuriranu procjenu vrednovanja svake imovine u svakom tromjesečju. Naši nadzornici rizika redovito vrše revalorizaciju svih naših nekretnina. Sveobuhvatna fizička inspekcija i procjena ovlaštenog inženjera obavlja se svake godine.

Međutim, u konačnici je vaša odluka za koju cijenu kupiti ili prodati dionice. Naše procijenjene vrijednosti ne predstavljaju investicijski savjet.

Kako se odvija sam proces ulaganja?2019-04-04T14:19:11+00:00

Ulaganje u crowdfunding nekretnina je jednostavno. Preporučujemo da pročitate pojedinosti povezane sa svakim modulom (načinom) kako biste procijenili što najbolje odgovara vašim potrebama i ciljevima. Nakon što odaberete modul koji želite uložiti kliknite na polje „Investiraj“.

Kod prvog uloga, trebat ćete odgovoriti na nekoliko pitanja kako bismo provjerili vaše razumijevanje ulaganja u koje namjeravate uložiti i da je to prikladan oblik ulaganja za vas. 

Po odgovoru na pitanja, koja bi trebala trajati samo nekoliko minuta, moći ćete odabrati koliko želite uložiti . Minimalni iznos koji možete uložiti po narudžbi je 1.000 Eura.  Nema maksimuma, osim uloga u SPV gdje je maksimalan ulog 24,99 % investicije. Kako biste uložili prvo morate imati sredstva na svom računu, a koja trebate uplatiti na račun:

IBAN: HR1824810001124002027 za uplatu izvan Hrvatske

BIC: KREZHR2X za uplatu izvan Hrvatske

Nakon toga vam na kućnu adresu dolazi potvrda o sklopljenom poslu. Ovisno o modalitetu investiranja koji ste odabrali dobivate jedan od navedenih primjeraka:

 1. Ugovor o kupnji dionica te potvrda da je vaše vlasništvo evidentirano pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) gdje je naveden broj i rod dionica.
 2. Ugovor o kupnji obveznica te potvrdu da je vaše vlasništvo evidentirano pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) gdje je naveden broj, naziv i datum dospijeća obveznica.
 3. Ugovor o udjelu u SPV Društvu koje se osniva za izgradnju točno određene nekretnine.
Što je to SKDD?2019-03-27T10:45:14+00:00

SKDD je skraćenica za Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. koje temeljem Zakona o tržištu kapitala upravlja depozitarijem vrijednosnih papira. Putem web stranice www.skdd.hr možete vrlo jednostavno dobiti uvid u stanje na vašem skrbničkom računu.

Zašto provodimo provjeru identiteta ulagatelja?2019-03-27T10:45:54+00:00

Nakon što otvorite račun na našoj stranici, trebamo izvršiti provjeru identiteta prije nego što započne vaše investiranje. To je bitan dio našeg procesa dubinske analize, a ono je potrebno našem regulatornom tijelu .

U slučaju da ne možemo elektronički ispuniti potvrdu o provjeri identiteta, zatražit ćemo da dostavite podatke poštom. Iako znamo da to može biti neugodnost, ali naš je cilj i namjera zaštititi naše klijente i nas same.

Identifikacija naših ulagača povezana je s novim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Sukladno zakonima, učitavanje dokumenta i digitalno potpisivanje nažalost je nedovoljno.

Može li Capital Partners koristiti diskreciono pravo?2019-04-04T14:19:57+00:00

Da, Capital Partner zadržava pravo da ne navede investiciju za prodaju i odbije investicijske zahtjeve za ulaganje putem svoje platforme, a prema vlastitom nahođenju bez dodatnog objašnjenja.

Isto tako zadržavamo pravo ne pokretanja investicije i tom prigodom vraćamo neto primitke investitorima. Ovo pravo namijenjeno je pokrivanju nepredviđenih scenarija kao što su elementarne nepogode požari ili neke druge nepredviđene okolnosti koje po našem mišljenju mogu ugroziti ulaganje.

Mogu li ulagati kao pravna osoba?2019-03-27T10:48:00+00:00

Naravno, možete investirati kao poduzeće. Tijekom prijave investitora i “provjera identiteta” navedite ime vašeg poduzeća. Na dobit koju vam isplaćujemo već je plaćen porez, stoga dobit trebate u svojim poslovnim knjigama tako evidentirati da se izbjegne dvostruko oporezivanje.

Trebam li uložiti dodatni kapital?2019-03-27T10:49:28+00:00

Ne, investitori ne trebaju doprinositi dodatnom kapitalu. Svi troškovi uključujući račune i naknade financiraju se iz projekta. Rizik od neočekivanih troškova, kao što su poplava, požar i sl. ublažavaju se kroz osiguranje imovine.

Da li mogu reinvestirati dobit?2019-03-27T10:50:04+00:00

Naravno, mi vam omogućujemo da ponovno reinvestirate dobit koju ste zaradili. To vam omogućuje da povećate povrat na početno ulaganje, a potencijalna se korist povećava što duže planirate zadržati svoju investiciju.

Kako se obračunavaju troškovi kupnje nekretnine?2019-03-27T10:51:04+00:00

Troškovi kupnje nekretnina kao što su takse, odvjetničke naknade i troškovi poreza financiraju iz iznosa prikupljenih od investitora i prikazani na platformi prije nego što uložite svoja sredstva.

Da li sam obveznik plaćanja poreza?2019-03-27T10:51:40+00:00

Kod investicija u dionice ili u udjele u nekretnine putem SPV Društva vi dobivate neto prihode, odnosno prihode na koje je već plaćen porez na dobit i dodatni porez za isplatu dobiti ili dividende.

Kamata na zajmove podliježe porezu na dohodak kao i kamata na štednju u banci.

Prihodi od kamata moraju se prijaviti u poreznoj prijavi i porez na dohodak mora se platiti na temelju prijave poreza na dohodak.

Trebam li platiti naknadu za moje ulaganja u nekretnine?2019-04-04T14:20:59+00:00

Ne. Ulagači ne trebaju plaćati naknade za pristup ulaganju, niti plaćaju naknadu za izlaz iz ulaganja.

Koji su troškovi vezani uz ulaganje preko platforme www.capital.hr?2019-03-27T10:53:29+00:00

Nema ih. Članstvo na crowdfunding platformi www.capital.hr je besplatno.

Jesu li ulaganja sigurna?2019-04-04T14:22:18+00:00

Nema 100% sigurnih ulaganja, ali jedna prednost kod ulaganja s nama je da mi ulažemo u fizičku imovinu – nekretninu. što znači da se investicija nalazi u stvarnoj materijalnoj imovini za razliku od drugih vidova ulaganja u nematerijalnu imovinu.

Kada pričamo o sigurnosti ulaganja u nekretnine, tu prvenstveno govorimo o riziku ostvarivanja očekivane zarade jer ulog u nekretnine sam po sebi je najsigurniji ulog uopće.

Koji su rizici ulaganja?2019-04-04T14:23:44+00:00

Rizik od nepredviđenih okolnosti na nekretnini

Ovaj rizik smanjujemo diversificiranjem ulaganja u više objekata kako bi se zaštitili od prekomjerne izloženosti u bilo kojoj imovini koja bi mogla izazvati probleme. To su u pravilu problemi specifični za konkretnu nekretninu koji utječe na procjenu dobit i vrijeme realizacije projekta.

Rizik varijabilnog prihoda od prodaje ili najma

U svojim procjenama prihoda od prodaje ili najma koje temeljimo na informacijama sa tržišta može doći do odstupanja jer cijene nisu zajamčene. Ovaj rizik umanjujemo tako da u kalkulaciju uvrštavamo niže potencijalne cijene te odabirom objekata koji mogu biti pogodni i za najam i za prodaju.

Što se događa ako Capital Partners d.d. zapadne u financijske teškoće?2019-03-27T10:56:59+00:00

Svako ulaganje u nekretnine je odvojeno od imovine i obveza Capital Partners d.d. Unutar SPV Društva imovinski partneri (ulagači) ne ovise o upravitelju, jer bi se mogao imenovati alternativni upravitelj koji bi nastavio upravljati imovinom u skladu s uvjetima ulaganja.

Sva sredstva koja se drže na vašem računu, ali još nisu uložena u imovinu, čuvaju se na posebnom bankovnom računu klijenta. To je zasebni bankovni račun koji je odvojen od računa Capital Partners d.d. i u tom slučaju bio bi vraćen investitorima.

Isto tako naš vlastiti kapital čini 50% ukupnog kapitala i na taj način garantiramo svojim ulagačima. Banke imaju zakonsku obavezu od samo 10% vlastitog kapitala spram prikupljene štednje (adekvatnost kapitala).

Što je žalbeni postupak?2019-04-04T14:25:27+00:00

Pritužbe shvaćamo vrlo ozbiljno. Nazovite nas na +385 51 284 800  ili nam pošaljite e-mail na info@capital.hr

Možete podnijeti pritužbu i putem internetske platforme Europske komisije za rješavanje sporova („ODR platforma“), koja je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR može se koristiti za rješavanje spora. Putem ove platforme možete podnijeti žalbu popunjavanjem elektroničkog obrasca. Sva korespondencija je i na hrvatskom jeziku.

U slučaju da se eventualni spor ne može riješiti mirnim putem na nekom od gore navedenih načina, što je nama prvenstveni interes, sporovi se mogu rješavati i putem nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci.

Mogu li ponuditi svoju nekretninu u crowdfunding financiranje?2019-03-27T11:00:53+00:00

Naravno, prodaju svoje nekretnine možete izvršiti s nama. Mi ćemo vam ponuditi razne modalitete za realizaciju vaše prodaje.

Kako mogu primiti nove ponude Capital Partners d.d.?2019-03-27T11:02:14+00:00

Jednostavno ispunite obrazac za kontakt na našoj stranici. Na taj način bit ćete dodani na našu mailing listu i automatski primiti sve nove ponude.