Zašto crowdfunding?

Crowdfunding  je inovativna metoda za financiranje komercijalnih nekretnina.

Crowdfunding je direktno ulaganje velikog broja investitora bez posrednika – banke.
Time se osiguravaju bolji uvjeti za investitore.
Dobit ostvarena zajedničkim projektom raspodjeljuje se između investitora razmjerno njihovom ulogu.
Ovakvim pristupom omogućuje se manjim ulagačima sudjelovanje u financiranju velikih poslovnih projekata koje samostalno ne bi mogli realizirati.

Kako radi?

Prijavi se

1. Prijavite se i pošaljite
svoje kontakt informacije

2. Odaberite vrstu ulaganja
ili saznajte više

U kontakt formi odaberite željenu vrstu investiranja ili odaberite opciju za više informacija, ali svakako prije pogledajte stranicu Pitanja i odgovori.

3. Prenesite sredstva
u odabrano ulaganje

4. Pratite svoja ulaganja

5. Zaradite i povucite sredstva
ili ponovno investirajte

Zašto je ulaganje s nama sigurno?

Nekretnina se ne može zametnuti ili biti ukradena niti je netko kože odnijeti. Razumno kupljena, plaćena u cijelosti, dobro održavana predstavlja najsigurniju investiciju na svijetu.
Franklin Roosevelt, predsjednik koji je izabran u 4 mandata i vodio Ameriku kroz depresiju i rat.

Sigurno je…

zato što ulažemo vlastiti kapital!

Naš udio u kapitalu čini 50% ukupnog kapitala i na taj način
jamčimo uspješnost ulaganja. Banke primjerice, samo
sa 10% kapitala jamče povrat uloženih sredstava.


jamčimo uspješnost ulaganja. Banke primjerice, samo
sa 10% kapitala jamče povrat uloženih sredstava.

Sigurno je…

zbog toga što ulažemo isključivo u nekretnine!

Sva sredstva ulažemo u pomno odabrane nekretnine. Vaša
investicija nalazi se u konkretnoj fizičkoj imovini jer je ulog u
nekretnine najsigurniji ulog uopće.

Sigurno je…

Jer projektima upravlja iskusan projektni menadžment tim

s dugogodišnjim iskustvom, fokusiran na temeljne ciljeve
projekta – KVALITETU, BUDŽET i VRIJEME realizacije.

Kako mogu investirati?

MOGU INVESTIRATI U
PRIORITETNI KAPITAL

što predstavlja kupnju naših
povlaštenih dionica koje imaju
zagarantiranu dividendu od
8% godišnje NETO, sa plaćenim
svim porezima i prirezima.

MOGU INVESTIRATI
U OBVEZNICE

koje predstavljaju naš vrijednosni
papir sa rokovima dospijeća
od jedne godine i kamatom od
7,5% godišnje; dvije godine s
kamatom od 8% godišnje i tri
godine sa kamatom od 8,5%
godišnje. Kamata se isplaćuje
polugodišnje.

MOGU INVESTIRATI U
KONKRETNU NEKRETNINU

za potrebe kojeg se osniva
posebno poduzeće koje je
nositelj samo JEDNOG projekta
koji Vi odabirete. Takvo  poduzeće
vodi kompletan projekt, pod
upravom našeg projektnog
menadžmenta te se po izgradnji
dijeli dobit ovisno o visini uloga
pojedinog ulagača
. Završetkom
projekta gasi se i poduzeće
osnovano za tu namjenu.